EEA_grants@4x

Gjennom sommeren har FORhesIT-teamet jobbet hardt for å levere de første resultatene fra IO1 – framsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked – i tide.

Under et nettmøte 15. juli ble bruk av fremsynsmetodologi i arbeid med fremtidens arbeidsmarked presentert og diskutert. I denne sammenheng ble IT-verktøyets funksjonalitet særlig vektlagt.

Videre presenterte deltakerne fra Białystok den verifiserte fremsynsmetoden i form av diagrammer som vil være tilgjengelige for brukerne av IT-verktøyet. I fellesskap utarbeidet vi en rekke modifikasjoner som vil inkluderes i den neste, forbedrede versjonen av metodologien. Basert på diagrammene skal IMD lage et utkast av IT-verktøyet og undersøke funksjonaliteten i de ulike kommandoene/stadiene av scenariobyggingen, slik at det er klart til det vårt neste møte i september.


Følg med på fremgangen vår!

The project “Foresight-oriented IT system supporting higher education and career development (FORhesIT)” benefits from a grant of EUR 148,620.00 received 85% from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants and 15% from Poland’s Government Budget (Project number: EEA/21/K4/W/0118).