EEA_grants@4x

Kreuj przyszłość z FORhesIT

Projekt FORhesIT jest projektem na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, poprzez rozwój poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa edukacyjnego, z wykorzystaniem metod foresightu.

Foresight to eksploracja przyszłości – nie jej przewidywanie!

Chcemy już dziś – w teraźniejszości, umieć korzystać z przyszłości! Projekt FORhesIT pozwoli użytkownikom na zaplanowanie przyszłości zawodowej w obliczu niepewności i nieprzewidywalności otoczenia. Umożliwi tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku pracy, budowania wariantowych ścieżek indywidualnego rozwoju kariery zawodowej na potrzeby poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa edukacyjnego.

Z narzędzi opracowanych w projekcie FORhesIT skorzystać mogą wszyscy, którzy troszczą się o przyszłość zawodową, planują ścieżki kariery, w tym:

  • wykładowcy akademiccy i doradcy z biur karier, wykorzystując je na potrzeby prowadzenia kreatywnych warsztatów zorientowanych na przyszłość rynku pracy i edukacji,
  • studenci i absolwenci, którzy będą mogli przeprowadzić analizę własnych uwarunkowań, indywidualnych ścieżek kariery i rozwoju osobistego.

Pobierz broszurę

Pobierz ulotkę

Pobierz plakat

website hit counter

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).