EEA_grants@4x

Rezultaty pracy intelektualnej (IO)

 1. Metodyka foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy (pobierz)

Metodyka foresight opracowana na potrzeby wdrożenia narzędzia FORhesIT, ukierunkowana na zastosowanie w kontekście analiz przyszłego rynku pracy, uwzględniająca opis metod ( m.in. STEEPVL, SWOT, analizę trendów, metodę scenariuszową), ze wskazaniem zasad ich stosowania i możliwych ograniczeń oraz przykłady dobrych praktyk.

Metodyka dotyczy dwóch poziomów stosowania przez doradców oraz nauczycieli akademickich:

  1. Poziomu indywidualnego,
  2. Poziomu grupowego.
 1.  
 1. Narzędzie IT wspierające proces tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego –  (przejdź do narzędzia)

  Narzędzie informatyczne FORhesIT, zawierające między innymi:
  • moduł generowania czynników wpływających na wybrany obszar analizy w wybranej perspektywie czasowej;
  • moduł analizy SWOT umożliwiający wartościowanie wcześniej zidentyfikowanych czynników pod kątem mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń;
  • moduł budowy scenariuszy, umożliwiający ocenę czynników STEEPVL.

 

 1. Podręcznik dla użytkowników narzędzia IT wraz ze scenariuszami zajęć (pobierz)

Podręcznik umożliwiający prawidłowe korzystanie z opracowanych narzędzi metodycznych i komputerowych przez grupy użytkowników (tj. wykładowców, doradców, studentów, absolwentów), zawierający między innymi:

  • szczegółową charakterystykę wszystkich etapów procesu generowania scenariuszy foresight z wykorzystaniem narzędzia komputerowego FORhesIT;
  • przykładowe scenariusze warsztatów, sesji indywidualnych realizowanych z wykorzystaniem opracowanych narzędzi metodycznych i  informatycznych.

 

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).