EEA_grants@4x

KONTAKT

Kierownik projektu:

 dr Jolanta Religa
jolanta.religa@itee.lukasiewicz.gov.pl

Komunikacja i zarządzanie jakością:
Remigiusz Mazur
remigiusz.mazur@itee.lukasiewicz.gov.pl

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).