EEA_grants@4x

FORhesIT wspiera przyszłych inżynierów

Okazją do zaprezentowania narzędzia FORhesIT KREUJ PRZYSZŁOŚĆ szerszej grupie potencjalnych użytkowników był  Radomski Dzień Inżyniera, który odbył się 19.10.2023 r. w Radomskim Centrum Sportu.

Wydarzenie skierowane było do młodych radomian – maturzystów, którzy mieli okazję zapoznać się z zawodem inżyniera, kierunkami kształcenia w tym obszarze na Uniwersytecie Radomskim, a także działalnością firm zlokalizowanych na terenie subregionu  radomskiego.

Uczestnicy mieli unikalną okazję rozmawiać o doświadczeniach bycia inżynierem zarówno z utytułowanymi pracownikami nauki, jak i z młodymi ludźmi – inżynierami, którzy z pasją  realizują swoje inżynierskie wyzwania w pracy zawodowej.

Równolegle trwały warsztaty dedykowane głównie nauczycielom średnich szkół zawodowych, wykładowcom szkół wyższych oraz doradcom zawodowym dotyczące kompetencji przyszłości, a te niewątpliwie wiążą się foresightem.

dr Jolanta Religa – kierownik projektu FORhesIT,  zaprezentowała propozycję narzędzia IT ułatwiającego planowania przyszłości zawodowej w obliczu niepewności i nieprzewidywalności otoczenia. Uczestnicy mieli szansę  poznać  funkcjonalności narzędzia FORhesIT KREUJ PRZYSZŁOŚĆ wspierającego proces tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego, w oparciu o metodykę foresight. Dr Religa zaprosiła wszystkich zainteresowanych do procesu testowania tego narzędzia zaplanowanego na listopad br.

Organizatorami Radomskiego Dnia Inżyniera była Gmina Miasta Radom, a także Platforma Przemysłu Przyszłości , Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej , Radomski Klaster Metalowy , Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego , Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).