EEA_grants@4x

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT FORhesIT ZA NAMI!

Dnia 27.02.2024 w siedzibie lidera konsorcjum (Łukasiewicz-ITeE, Radom) odbyła się konferencja zatytułowana KREUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ  Z WYKORZYSTANIEM METOD FORESIGHT, która stanowiła podsumowanie dwuletniej współpracy w ramach międzynarodowego projektu FORhesIT.

Tematyka spotkania dotyczyła między innymi zagadnień metodycznych związanych z foresightem i jego zastosowaniem w budowaniu wizji przyszłości rynku pracy i kariery zawodowej. Kluczowym celem konferencji było zaprezentowanie narzędzia IT KREUJ PRZEYSZŁOŚĆ, opracowanego przez Partnerstwo projektu. Uczestnicy mieli możliwość poznać jego funkcjonalności, a także unikalną szansę uczestniczyć w warsztatach wykorzystujących narzędzie, przy współudziale jego twórców.

Obecni na konferencji doradcy zawodowi, nauczyciele akademiccy oraz studenci (łącznie ponad 50 osób) wyrazili uznanie dla potencjału narzędzia KREUJ PRZEYSZŁOŚĆ, w szczególności dla możliwości jego zastosowania w usługach szkoleniowo-doradczych, dydaktyce, pracach badawczych dotyczących prognozowania rozwoju kompetencji oraz w planowaniu własnego rozwoju np. przez studentów czy absolwentów szkół średnich i wyższych.

Konferencja była też okazją do premierowej prezentacji podręcznika dla użytkowników WSPOMAGANY KOMPUTEROWO PROCES TWORZENIA SCENARIUSZY Z WYKORZYSTANIEM FORESIGHTU autorstwa zespołu projektowego.

Podczas towarzyszącego konferencji spotkania Partnerstwa Projektu ForhesIT przedyskutowano możliwości kontynuacji współpracy, w tym dalszego rozwoju narzędzia KREUJ PRZEYSZŁOŚĆ.

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).