EEA_grants@4x

Prosjektets målsettinger

FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder- og verktøy, rettet mot handling på mellomlang eller lang sikt. 

Idéen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.

 

BUDSJETT
148.620,00 EUR

GJENNOMFØRINGSPERIODE

03.2022 – 02.2024

(24 måneder)

Arbeidsfaser

·       IO1 Fremsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked

·       IO2 Tilpasning og utvikling av IT-verktøyet “Horizons of the Future”

·       IO3 Datastøttet prosess for utvikling av scenarioer ved hjelp av fremsyn

·       IO4 Pilottesting av IT-verktøyet

Utdanningsprogram – Programoperatø  – FRSE  (Foundation for the Development of the Education System).

Partnere

ITEE_podst_pelna

Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies

Radom, Polen
www.itee.lukasiewicz.gov.pl
Prosjektleder

Białystok University of Technology

Białystok, Polen
www.pb.edu.pl

IMD
Pawelec Marcin

Radom, Polen
www.pawelec.info

Teknologirådet (Norwegian Board of Technology)

Oslo, Norge
www.teknologiradet.no

Finansiering

EEA_grants@4x

Prosjektet “Fremsynsorientert IT-system som støtter høyere utdanning og karriereutvikling (FORhesIT)” har fått et tilskudd på 148,620.00 EUR, hvorav 85% er finansiert gjennom EØS-tildelinger fra Island, Licechtenstein og Norge, og 15% gjennom Polens statsbudsjett (Prosjektnr.: EEA/21/K4/W/0118).

Sammen om et  grøntkonkurransedyktig og 
inkluderende Europa.

EØS-tildelinger:

 

EØS-finansieringen
representerer bidragene fra Island, Liechtenstein og Norge til å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

Det er to overordnede mål: Å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa, og å styrke bilaterale relasjoner mellom giverstatene og de 15 EU-landene i Sentral-og Øst-Europa samt Østersjøområdet.

De tre giverstatene samarbeider tett med EU i henhold til EØS-avtalen. Giverne bidro med 3.3 milliarder EUR som en del av påfølgende finansieringsordninger i perioden 1994-2014. EØS-finansieringen for 2014-2021 utgjorde 1.55 milliarder EUR. Prioriteringene for denne perioden er:

 

1.innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne;

2. sosial inkludering, sysselsetting for unge og fattigdomsreduksjon;

3. miljø, energi, klimaforandringer og lavkarbon-samfunnet;

4. kultur, sivilsamfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter;

5. justis og innenrikssaker.

 EØS-tildelingen

er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge, hvor bidragene er basert på
landenes BNP. Kvalifisering for slik finansiering belager seg på å imøtekomme
kriteriene som er fastsatt av EUs samhørighetsfond for medlemsstater – hvor BNP
per innbygger er mindre enn 90% av EU-landenes gjennomsnitt.

 

 

Mer: www.eeagrants.org

 

 

 

Prosjektet “Fremsynsorientert IT-system som støtter høyere utdanning og karriereutvikling (FORhesIT)” har fått et tilskudd på 148,620.00 EUR, hvorav 85% er finansiert gjennom EØS-tilskudd fra Island, Licechtenstein og Norge, og 15% gjennom Polens statsbudsjett (prosjektnr. EEA/21/K4/W/0118).