EEA_grants@4x

Online meeting

Even though it is summertime, the FORhesIT team is working hard to deliver the first IO1 result on time (Foresight methodology for future-oriented labour market). During the

Więcej »

Arbeidsgruppemøte i Radom

Den 23. mai deltok samtlige polske prosjektpartnere på et arbeidsgruppemøte ved Łukasiewicz-ITEE i Radom. På møtet diskuterte vi arbeidet som så langt er gjort med arbeidspakke IO1,

Więcej »
web counter

FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder- og verktøy, rettet mot handling på mellomlang eller lang sikt. Idéen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.