EEA_grants@4x

We start working on an IT tool

The FORhesIT project partnership has started working on a tool supporting the process of creating alternative professional development scenarios (IO2). The presented and discussed mock-up of the

Więcej »

Nettmøte

Gjennom sommeren har FORhesIT-teamet jobbet hardt for å levere de første resultatene fra IO1 – framsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked – i tide. Under et nettmøte 15.

Więcej »

Arbeidsgruppemøte i Radom

Den 23. mai deltok samtlige polske prosjektpartnere på et arbeidsgruppemøte ved Łukasiewicz-ITEE i Radom. På møtet diskuterte vi arbeidet som så langt er gjort med arbeidspakke IO1,

Więcej »
web counter

FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder- og verktøy, rettet mot handling på mellomlang eller lang sikt. Idéen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.