EEA_grants@4x

Intellektuelle resultater (IO)

 1. Fremsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked (nedlasting)

Fremsynsmetodikken
utviklet for implementering av FORhesIT-verktøyet, fokusert på anvendelse i
sammenheng med analyser av det fremtidige arbeidsmarkedet, tatt i betraktning
beskrivelsen av metoder (inkludert STEEPVL, SWOT, trendanalyse,
scenariometode), som indikerer prinsippene for deres bruk og mulige
begrensninger, og eksempler på god praksis .

 Metodikken
dekker to anvendelsesnivåer av rådgivere og akademiske lærere:

 1.  Individuelt nivå,
 2.  Gruppenivå.
 1. Et IT-verktøy som støtter prosessen med å lage alternative karriereutviklingsscenarier  (gå til verktøyet)

FORhesIT IT-verktøy, inkludert:

  •  
  •  modul for å generere faktorer som påvirker det valgte analyseområdet i det valgte tidsperspektivet;
  • SWOT-analysemodul som muliggjør evaluering av tidligere identifiserte faktorer i form av styrker, svakheter, muligheter og trusler;
  • modul for scenariobygging, som muliggjør vurdering av STEEPVL-faktorer.
 1. En manual for brukere av IT-verktøyet med scenarier av klasser/workshops/enkeltvise økter (nedlasting)

En manual som muliggjør riktig bruk av de utviklede metodiske og dataverktøyene av brukergrupper (dvs. forelesere, rådgivere, studenter, nyutdannede), inkludert bl.a.

  • detaljerte karakteristikker av alle stadier av fremsynsscenariogenereringsprosessen ved bruk av FORhesIT-dataverktøyet;
  • eksempelscenarier av workshops, individuelle økter utført med bruk av de utviklede metodiske og IT-verktøyene.

  

FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder- og verktøy, rettet mot handling på mellomlang eller lang sikt. Idéen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.