EEA_grants@4x

Den 23. mai deltok samtlige polske prosjektpartnere på et arbeidsgruppemøte ved Łukasiewicz-ITEE i Radom. På møtet diskuterte vi arbeidet som så langt er gjort med arbeidspakke IO1, fremsynsmetodologi for et fremtidsrettet arbeidsmarked. Videre presenterte Białystok University of Technology den første versjonen av metodologien som danner utgangspunktet for utviklingen av et IT-verktøy. En liste over faktorer som potensielt kan påvirke arbeidsmarkedet ble også gjennomgått. Forskningspartnerne fikk dessuten drøftet de teknologiske mulighetene med IMD, vår partner som er ansvarlig for å lage IT-verktøyet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre metodologien og med å konvertere denne til en betaversjon av FORhesIT-verktøyet.

FORhesIT-prosjektets mål er å lage et IT-system som støtter høyere utdanning og karriereveiledning ved hjelp av fremsynsmetoder, som for eksempel tverrfaglige, deltakende planleggingsmetoder- og verktøy, rettet mot handling på mellomlang eller lang sikt. Idéen stammer fra behovet for å forbedre effektiviteten til karriereveiledningssystemet, samt behovet for å utvikle utdanningstilbudet på universitets- og høyskolenivå.