EEA_grants@4x
React-icon.svg

Do przygotowania narzędzia narzędzia FORhesIT – Create the Future prawdopodobnie wykorzystana zostanie technologia React. Jest to javascriptowa biblioteka służąca do tworzenia interfejsów użytkownika. Aplikacja napisana w technologii React może dynamicznie odświeżać elementy na ekranie, dzięki czemu aplikacja działa płynnie i nie przeładowuje niepotrzebnie ekranu. Ta funkcjonalność jest szczególnie istotna, jeśli nad jednym zagadnieniem pracuje kilkunastu użytkowników – synchronizacja danych między nimi odbywa się w sposób szybki i niezauważalny. React jest też dobrym środowiskien dla tworzenia aplikacji mobilnych.

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).