EEA_grants@4x

seminarium upowszechniające (Gniezno, Stolica eXperymentu)

FORhesIT_pl

30 września 2023 odbyło się pierwsze seminarium upowszechniające rezultaty projektu FORhesIT. Jego celem było przede wszystkim zapoznanie uczestników z narzędziem IT KREUJ PRZYSZŁOŚĆ wspierającym proces tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego, w oparciu o metodykę foresight. Uczestniczący w seminarium nauczyciele, wykładowcy, doradcy zawodowi, szkoleniowcy (łącznie ponad 50 osób) mieli okazję testować funkcjonalności budowanej aplikacji oraz dyskutować na temat możliwości jej zastosowania w pracy dydaktycznej i doradczej.

Wsparciem merytorycznym służył prowadzący warsztat – przedstawiciel Zespołu Łukasiewicz-ITeE: dr Mirosław Żurek.

Program seminarium

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).