EEA_grants@4x

Mimo, że są wakacje, zespół projektu FORhesIT pracuje zgodnie z harmonogramem, żeby bez opóźnień dostarczyć pierwszy rezultat IO1 (Opracowanie metodyki foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy).
Podczas spotkania online, które odbyło się 15 lipca, zaprezentowany i omówiony został projekt metodyki foresight ukierunkowanej na zastosowanie w kontekście przyszłego rynku pracy. Skupiliśmy się na koncepcji funkcjonalności narzędzia IT.
Zespól Politechniki Białostockiej przygotował i zaprezentował zweryfikowaną metodykę foresight w formie ekranów, jakie będzie miał do dyspozycji użytkownik narzędzia FORhesIT. Wspólnie nanieśliśmy na nią szereg modyfikacji i uzupełnień, które zostaną uwzględnione w kolejnej – udoskonalonej wersji metodyki. Na podstawie ekranów, IMD przygotuje uproszczoną – roboczą wersję narzędzia, aby sprawdzić funkcjonowanie poszczególnych poleceń/etapów kreowania scenariusza, tak by była gotowa na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wrześniu.
Śledźcie nasze postępy!

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).