EEA_grants@4x

Powstał zarys metodyki foresight ukierunkowanej na zastosowanie w kontekście przyszłego rynku pracy, która w ramach projektu FORhesIT zaplanowana została jako rezultat IO1.

Dnia 23 maja br. w Łukasiewicz-ITeE w Radomiu odbyło się spotkanie robocze Partnerstwa, podczas którego  zespół Politechniki Białostockiej (w składzie: prof. J.Ejdys, dr J.Szydło, dr J.Siderska, dr D. Szpilko) zaprezentował  propozycję zastosowania metod STEEPVL oraz SWOT do procesów kreowania i analizy scenariuszy rozwoju rynku pracy oraz budowania na ich podstawie ścieżek kariery studentów i absolwentów szkól wyższych. 

Dzięki obecności przedstawicieli firmy IMD (M.Pawelec, R. Małysa), odpowiedzialnej w projekcie  FORhesIT za opracowanie narzędzia IT wspierającego wymienione procesy, udało się również przedyskutować strukturę i funkcjonalności przyszłego narzędzia, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch opcji: pracy indywidualnej oraz pracy grupowej.

Podjęto m.in. decyzję o próbie redukcji liczby czynników (społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, prawnych oraz odnoszących się do wartości), które posiadają potencjalnie najsilniejszy wpływ na rozwój rynku pracy w perspektywie roku 2040. Zarówno to, jak i wszystkie inne ustalenia, podporządkowane są celowi nadrzędnemu – maksymalnemu uproszczeniu budowanego narzędzia IT, dla zapewnienia jego przyjazności  względem użytkowników.

Łukasiewicz-ITeE reprezentowany był podczas spotkania przez: dr J. Religę, dr. K.Symelę, dr.  M. Żurka oraz R.Mazura.

 

Praca trwa!

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).