EEA_grants@4x

3 marca, w formule online, odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu FORhesIT („System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight”), finansowanego ze środków Programu Edukacja dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstałego na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

team-g9559b923c_1920

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (lider),
  • Politechnika Białostocka (Wydział Inżynierii Zarządzania),
  • IMD Pawelec Marcin,
  • Teknologirådet (Norwegian Board of Technology).

 

Spotkanie otworzyła dr Jolanta Religa – koordynator projektu (Łukasiewicz-ITEE), która podkreśliła wagę podejmowanych międzynarodowych inicjatyw dla rozwoju edukacji oraz rynku pracy. Wszyscy przedstawiciele konsorcjum zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia oraz potencjał w realizacji projektów międzynarodowych oraz badaniach foresight.

Podczas spotkania omówiono kwestie istotne z punktu widzenia zarządzania i realizacji projektu. Przedstawiono m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania projektem, w tym kwestie finansowe, organizacyjne i administracyjne. Remigiusz Mazur (Łukasiewicz-ITEE) przedstawił procedury dotyczące zapewniania jakości działań projektowych, kluczowych wskaźników oraz kwestie związane z działaniami informacyjno-komunikacyjnymi.

Spotkanie zakończyło się omówieniem poszczególnych zadań związanych z rozpoczęciem prac nad IO1 (Opracowanie metodyki foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy) oraz uzgodnieniem terminu kolejnego spotkania.

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).