EEA_grants@4x

W dniach 21-23 czerwca 2023 w Białymstoku odbyły się dwa ważne wydarzenia powiązane tematycznie z projektem FORhesIT: Sympozjum Akademicko-Biznesowe pt. „Inżynieria zarządzania – nauka i praktyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionu” będące częścią obchodów 30-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Konferencja Końcowa projektu „FUTURES – Laboratoria przyszłości na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego” (Erasmus+). Nie mogło na nich zabraknąć przedstawicieli dwóch instytucji partnerskich FORhesIT – Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Politechniki Białostockiej. W wydarzeniach tych brali udział m.in. przedstawiciele instytucji z Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Niderlandów, studenci polscy i zagraniczni, doradcy zawodowi, a także przedstawiciele polskich uczelni, szkół średnich i przedsiębiorstw.

Jednym z punktów agendy była prezentacja wygłoszona przez Remigiusza Mazura (Łukasiewicz-ITEE) pt. „IT tools for the futures of the Labour Market”, która stanowiła element upowszechniania projektu FORhesIT. Zaprezentowane zostały założenia, cele projektu, partnerstwo, a także rezultaty: ukończony rezultat IO1 (Opracowanie metodyki foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy), dwa będące w trakcie implementacji (IO2: Modyfikacja i rozbudowa narzędzia IT, IO3: Komputerowo-wspomagany proces tworzenia scenariuszy z wykorzystaniem narzędzia IT FORhesIT), a także zaproszono do udziału w pilotażowym testowaniu narzędzia (IO4), które odbędzie się jesienią bieżącego roku.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w konferencji, szczególnie, że narzędzie IT FORhesIT doskonale uzupełnia metodyki opracowane w projekcie FUTURES (https://futuresproject.pb.edu.pl/). Zespół projektowy chętnie odpowiadał na pytania związane z projektem, jak i samym narzędziem, a także wręczył uczestnikom ulotki promujące projekt FORhesIT.

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).