EEA_grants@4x

Partnerstwo projektu FORhesIT rozpoczęło pracę nad narzędziem wspierającym proces tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego (IO2). Zaprezentowana i przedyskutowana makieta narzędzia FORhesIT- Create the Future, opracowana została na podstawie projektu metodyki foresight (IO1). Przedyskutowano strukturę i zaprezentowane funkcjonalności wersji narzędzia dla pracy grupowej. Praca trwa.

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).